8/17/2021 7:07:15 PM 8/17/2021 7:07:15 PM
موفقیت دانشجوی دانشکده مهندسی فناوری های نوین، جناب آقای محمد اسحاقی کناری در آزمون دکتری سال ۱۴۰۰
9/21/2020 8:49:40 PM | 1317

موفقیت دانشجوی دانشکده مهندسی فناوری های نوین در آزمون دکتری سال ۱۴۰۰

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند که جناب آقای محمد اسحاقی کناری در آزمون دکتری سال ۱۴۰۰، در رشته مهندسی برق - مخابرات در دانشگاه شهید بهشتی در مقطع دکتری قبول شده اند.

0 نظر
ثبت نظر