گروه فناوری های برق و مکانیک
9/20/2021 11:30:43 AM | 392

گروه فناوری های برق و مکانیک

 

گروه فناوری های برق و مکانیک به عنوان یکی از گروه های با سابقه در دانشکده مهندسی فناوری های نوین نقش بسزایی در بهبود زیرساخت های این دانشکده داشته اند. غالب آموزش تخصصی دانشجویان رشته مهندسی برق در دوره کارشناسی و دانشجویان رشته شبکه های مخابراتی در دوره کارشناسی ارشد بر عهده اعضای هیئت علمی این گروه می باشد. به جرأت می‌توان گفت که مهندسی برق گسترده‌ترین رشته مهندسی از نظر دامنه فعالیت‌ها و کاربردهاست. چشم‌انداز شغلی مهندسان برق، امیدبخش و با استحکام بوده و فرصت شغلی این رشته در ایران نسبت به رشته‌های دیگر بسیار مناسب است. تمامی اعضای محترم هیات علمی در این گروه می‌کوشند تا بستری مناسب برای دانشجویان و دانش پژوهان فراهم آورند. اعضای هیأت علمی ضمن پایبندی به برآوردن تقاضاهای علمی جامعه، به رسالت‌های جهانی خود نیز چشم دوخته اند و در این راستا در ارتقای سطح كنونی مشاركت دانشکده در پیشبرد دانش مهندسی برق و مكانیك تلاش می‌كنند.