گروه فناوری های انرژی نو
9/20/2021 11:39:28 AM | 362

گروه فناوری های انرژی نو

 

متخصصان حوزه های متفاوت در علوم مهندسی و نظری، انرژی را عامل توسعه اقتصادی در تمام کشورها می‌دانند و نحوه استفاده از منابع انرژی در دسترس را عمده‌ترین عامل توسعه اقتصادی جوامع پس از نیروی انسانی به شمار می‌آورند.

رو به اتمام بودن منابع سوخت‌های فسیلی و هسته‌ای و تخریب محیط زیست توسط آلاینده‌های ناشی از بهره‌برداری از این منابع انرژی، گزینه استفاده و توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر را به امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. متخصصین و برنامه ­ریزان انرژی در دنیا اتفاق‌نظر دارند که انرژی‌های تجدیدپذیر باید نقشی بهتر از آنچه که امروزه در دنیا برای تأمین انرژی مورد نیاز جوامع بشری دارند، ایفا نمایند. اما استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر با یک چالش بزرگ روبروست و آن قیمت تمام شده بالای انرژی حاصل از آنهاست. از طرفی نگرانی درباره تغییرات زیست‌محیطی در کنار قیمت روزافزون سوخت‌های فسیلی باعث شده قوانینی وضع شوند که بهره‌برداری و تجاری‌سازی منابع سرشار تجدیدپذیر را تشویق می‌کنند؛ بنابراین پرداختن به این انرژی‌ها از نظر پژوهشی و کسب دانش فنی و اقتصادی کردن آنها امری اجتناب‌ناپذیر برای هر ملتی است.

 در همین راستا، گروه فناوری های انرژی‌های نو با هدف تربیت نیروی متخصص مورد نیاز کشور در این حوزه تشکیل شده است و در حال حاضر غالب آموزش دانشجویان رشته سیستم های انرژی در دوره کارشناسی ارشد بر عهده این گروه می باشد.