آزمایشگاه‌های آموزشی مهندسی کامپیوتر
5/30/2022 10:00:16 AM | 427

 • کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
 • کارگاه برنامه نویسی متلب
 • کارگاه برنامه نویسی پیشرفته
 • آز فیزیک 2
 • کارگاه برق
 • آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
 • آزمایشگاه مدارمنطقی
 • آزمایشگاه معماری کامپیوتر
 • آزمایشگاه سیستم عامل
 • آز ریز پردازنده و زبان اسمبلی
 • آزمایشگاه شبکه کامپیوتری
 • کارگاه ساخت ربات
 • آزمایشگاه اصول و طراحی پایگاه داده