برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشکده
2/14/2022 2:00:45 PM 2152

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فناوری‌های انرژی نو با راهنمایی جناب آقای دکتر شاهوی و داوری جناب آقای دکتر سلیمانی و جناب آقای دکتر جعفری در ساعت ۱2:۰۰ مورخه 1400/10/10 توسط سرکار خانم کوثر شکری در سالن سمینار دانشکده مهندسی برگزار گردید.

0 نظر
ثبت نظر