برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشکده
2/14/2022 2:13:05 PM 354

جلسه دفاع از پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد گروه فناوری‌های برق و مکانیک آقایان محمدعلی عباسی و كميل عليجان‌نژادبايی با راهنمایی جناب آقای دکتر نظری، مشاوره‌ی جناب آقای دکتر رسول حاجی‌زاده و داوری جناب آقای دکتر صمصامی و جناب آقای دکتر حسین‌زاده در ساعت ۱3:۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/24 در سالن سمینار دانشکده مهندسی برگزار گردید.

0 نظر
ثبت نظر