آخرین اخبار دانشگاه
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشکده
2/14/2022 2:13:05 PM 354

جلسه دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد گروه فناوری های برق و مکانیک آقایان محمدعلی عباسی و كميل عليجان نژادبايی با راهنمایی جناب آقای دکتر نظری، مشاوره ی جناب آقای دکتر رسول حاجی زاده و داوری جناب آقای دکتر صمصامی و جناب آقای دکتر حسین زاده در ساعت ۱3:۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/24 در سالن سمینار دانشکده مهن...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشکده
2/14/2022 2:00:45 PM 444

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فناوری های انرژی نو با راهنمایی جناب آقای دکتر شاهوی و داوری جناب آقای دکتر سلیمانی و جناب آقای دکتر جعفری در ساعت ۱2:۰۰ مورخه 1400/10/10 توسط سرکار خانم کوثر شکری در سالن سمینار دانشکده مهندسی برگزار گردید.

حضور نام دو عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین در لیست 2 درصد برتر دانشمندان جهان
12/6/2021 3:01:00 PM 472

نام دو عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین در لیست 2 درصد برتر دانشمندان جهان در سال 2021 قرار گرفته است. این موفقیت را به ایشان و خانواده دانشگاه نخصصی فناوری های نوین آمل تبریک عرض می کنیم.

چاپ کتاب توسط عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین
12/6/2021 2:53:46 PM 449

بدینوسیله به استحضار می رساند که دکتر هادی رضا زاده عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین، کتاب با عنوان "حساب تغییرات کاربردی برای مهندسین" را چاپ نموده اند.

معرفی دانشکده مهندسی فناوری های نوین
8/17/2021 7:10:54 PM 1124

دانشکده ی مهندسی فناوری های نوین از دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل را بهتر بشناسیم