آخرین اخبار دانشگاه
پیام تبریک سرپرست دانشگاه در پی کسب قبولی دانشجو دانشگاه در مقطع دکتری 8/27/2022 2:17:49 PM
پیام تبریک سرپرست دانشگاه در پی کسب قبولی دانشجو دانشگاه در مقطع دکتری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اکبر حاجی زاده مقدم سرپرست دانشگاه در پیامی قبولی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه در مقطع دکتری...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشکده 2/14/2022 2:13:05 PM
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشکده

جلسه دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد گروه فناوری های برق و مکانیک آقایان محمدعلی عباسی و كميل عليجان نژادبايی با راهنمایی جناب...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشکده 2/14/2022 2:00:45 PM
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشکده

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فناوری های انرژی نو با راهنمایی جناب آقای دکتر شاهوی و داوری جناب آقای دکتر سلیمانی و ...

حضور نام دو عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین در لیست 2 درصد برتر دانشمندان جهان 12/6/2021 3:01:00 PM
حضور نام دو عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین در لیست 2 درص...

نام دو عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین در لیست 2 درصد برتر دانشمندان جهان در سال 2021 قرار گرفته است. این موفقیت را ...

چاپ کتاب توسط عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین 12/6/2021 2:53:46 PM
چاپ کتاب توسط عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین

بدینوسیله به استحضار می رساند که دکتر هادی رضا زاده عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین، کتاب با عنوان "حساب تغییرات کار...

معرفی دانشکده مهندسی فناوری های نوین 8/17/2021 7:10:54 PM
معرفی دانشکده مهندسی فناوری های نوین

دانشکده ی مهندسی فناوری های نوین از دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل را بهتر بشناسیم

قرار گرفتن نام دکتر بهرام قربانی عضو هیأت علمی نخبه این دانشگاه، در فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا 7/13/2021 12:25:44 PM
قرار گرفتن نام دکتر بهرام قربانی عضو هیأت علمی نخبه این دانشگاه، در فه...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اکبر حاجی زاده مقدم سرپرست دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل بر اساس اعلام اسامی دانشمندان یک ...

دستاورد ها و افتخارات