دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
بازدید دانشجویان دانشگاه از نمایشگاه کتاب تهران

بازدید دانشجویان دانشگاه از نمایشگاه کتاب تهران

05 خرداد 1403
6268
دانشجویی و فرهنگی
بازدید دانشجویان دانشگاه از نمایشگاه کتاب تهران

بازدید دانشجویان دانشگاه از نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دانشجویان خواهر و برادر دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در قالب دو کاروان در اردوی نمایشگاه بین المللی کتاب در مصلی امام خمینی (ره) تهران شرکت کردند.
در این اردو که توسط مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد و دانشجویان از غرفه های نمایشگاهی کتاب تهران بازدید نموده و کتاب های مورد نیاز را تهیه کردند.
 
روابط عمومی دانشگاه
بازدید دانشجویان دانشگاه از نمایشگاه کتاب تهران
بازدید دانشجویان دانشگاه از نمایشگاه کتاب تهران
بازدید دانشجویان دانشگاه از نمایشگاه کتاب تهران
بازدید دانشجویان دانشگاه از نمایشگاه کتاب تهران
بازدید دانشجویان دانشگاه از نمایشگاه کتاب تهران
بازدید دانشجویان دانشگاه از نمایشگاه کتاب تهران
بازدید دانشجویان دانشگاه از نمایشگاه کتاب تهران
بازدید دانشجویان دانشگاه از نمایشگاه کتاب تهران
https://ausmt.ac.ir/n/1549