دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
بازدید دکتر حاجی زاده مقدم از حوزه های آزمون کارشناسی ارشد و دکترا سال 1403

بازدید دکتر حاجی زاده مقدم از حوزه های آزمون کارشناسی ارشد و دکترا سال 1403

05 اسفند 1402
11371
عمومی
بازدید دکتر حاجی زاده مقدم از حوزه های آزمون کارشناسی ارشد و دکترا سال 1403

بازدید دکتر حاجی زاده مقدم از حوزه های آزمون کارشناسی ارشد و دکترا سال 1403

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، آزمون های ورودی مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترا نیمه متمرکز (ph.D ) سال 1403 همزمان با سراسر کشور در حوزه های آزمون دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل روز جمعه، 4 اسفند ماه 1402 برگزار شدند.
دکتر اکبر حاجی زاده مقدم رییس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور به همراه دکتر مجتبی رنجبر معاون آموزشی و پژوهشی، از حوزه های مختلف آزمون دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در رابطه با آزمون های ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای نیمه متمرکز سال 1403 بازدید کردند.
روابط عمومی دانشگاه
بازدید دکتر حاجی زاده مقدم از حوزه های آزمون کارشناسی ارشد و دکترا سال 1403
بازدید دکتر حاجی زاده مقدم از حوزه های آزمون کارشناسی ارشد و دکترا سال 1403
بازدید دکتر حاجی زاده مقدم از حوزه های آزمون کارشناسی ارشد و دکترا سال 1403
بازدید دکتر حاجی زاده مقدم از حوزه های آزمون کارشناسی ارشد و دکترا سال 1403
بازدید دکتر حاجی زاده مقدم از حوزه های آزمون کارشناسی ارشد و دکترا سال 1403
بازدید دکتر حاجی زاده مقدم از حوزه های آزمون کارشناسی ارشد و دکترا سال 1403
بازدید دکتر حاجی زاده مقدم از حوزه های آزمون کارشناسی ارشد و دکترا سال 1403
بازدید دکتر حاجی زاده مقدم از حوزه های آزمون کارشناسی ارشد و دکترا سال 1403
بازدید دکتر حاجی زاده مقدم از حوزه های آزمون کارشناسی ارشد و دکترا سال 1403
بازدید دکتر حاجی زاده مقدم از حوزه های آزمون کارشناسی ارشد و دکترا سال 1403
https://ausmt.ac.ir/n/1353