دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
|جرای طرح غربالگری فشارخون و دیابت به مناسبت هفته صلیب سرخ و هلال احمر|

|جرای طرح غربالگری فشارخون و دیابت به مناسبت هفته صلیب سرخ و هلال احمر|

25 اردیبهشت 1403
6358
دانشجویی و فرهنگی
|جرای طرح غربالگری فشارخون و دیابت به مناسبت هفته صلیب سرخ و هلال احمر|

|جرای طرح غربالگری فشارخون و دیابت به مناسبت هفته صلیب سرخ و هلال احمر|

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با همکاری کانون سلامت جسم و روان پویش ملی غربالگری دیابت و فشار خون در سازمان مرکزی و  پردیس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل به مدت یک هفته اجرا نموده و این طرح مورد استقبال اعضا هیات علمی، یاوران علمی و دانشجویان قرار گرفت.
 
روابط عمومی دانشگاه
|جرای طرح غربالگری فشارخون و دیابت به مناسبت هفته صلیب سرخ و هلال احمر|
|جرای طرح غربالگری فشارخون و دیابت به مناسبت هفته صلیب سرخ و هلال احمر|
|جرای طرح غربالگری فشارخون و دیابت به مناسبت هفته صلیب سرخ و هلال احمر|
|جرای طرح غربالگری فشارخون و دیابت به مناسبت هفته صلیب سرخ و هلال احمر|
|جرای طرح غربالگری فشارخون و دیابت به مناسبت هفته صلیب سرخ و هلال احمر|
|جرای طرح غربالگری فشارخون و دیابت به مناسبت هفته صلیب سرخ و هلال احمر|
|جرای طرح غربالگری فشارخون و دیابت به مناسبت هفته صلیب سرخ و هلال احمر|
|جرای طرح غربالگری فشارخون و دیابت به مناسبت هفته صلیب سرخ و هلال احمر|
|جرای طرح غربالگری فشارخون و دیابت به مناسبت هفته صلیب سرخ و هلال احمر|
|جرای طرح غربالگری فشارخون و دیابت به مناسبت هفته صلیب سرخ و هلال احمر|
|جرای طرح غربالگری فشارخون و دیابت به مناسبت هفته صلیب سرخ و هلال احمر|
|جرای طرح غربالگری فشارخون و دیابت به مناسبت هفته صلیب سرخ و هلال احمر|
https://ausmt.ac.ir/n/1502