دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
نخستین جلسه سالانه شورای هماهنگی منطقه 2 پژوهش و فناوری در سال 1403 با حضور معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

نخستین جلسه سالانه شورای هماهنگی منطقه 2 پژوهش و فناوری در سال 1403 با حضور معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

30 اردیبهشت 1403
5093
پژوهشی و فناوری
نخستین جلسه سالانه شورای هماهنگی منطقه 2 پژوهش و فناوری در سال 1403 با حضور معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

نخستین جلسه سالانه شورای هماهنگی منطقه 2 پژوهش و فناوری در سال 1403 با حضور معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نخستین جلسه سالانه شورای هماهنگی منطقه 2 پژوهش و فناوری در سال 1403 با حضور معاونان پژوهش و فناوری، مدیران پژوهشی، روسای ادارات ارتباط با جامعه و صنعت و نمایندگان پارک های سه استان مازندران، گلستان و گیلان به میزبانی دانشگاه مازندران برگزار گردید.
از مهم ترین موضوعات مطرح شده در این نشست می توان به رایزنی در خصوص لزوم ایجاد زمینه های تعامل میان اعضای منطقه دو با دانشگاه های کشورهای حاشیه خزر به ویژه روسیه، به اشتراک گذاشتن تجربیات اعضا در زمینه نمایه کردن نشریات در پایگاه اسکوپوس، ماده 13 قانون جهش تولید دانش بنیان، جهاد علمی و نظام های رتبه بندی اشاره کرد.
همچنین حاضران پیرامون دستور کار اصلی این جلسه یعنی برنامه ریزی و هم فکری برای دعوت از رییس سازمان حفاظت محیط زیست جهت حضور در اجلاس منطقه دو بحث و تبادل نظر کردند.
در پایان جلسه و با عنایت به اتمام دوره دو ساله دبیری منطقه 2، انتخابات دور جدید برگزار شد و دانشگاه مازندران برای مدت دو سال با رای اعضا به عنوان دبیر شورای هماهنگی منطقه 2 پژوهش و فناوری انتخاب گردید.
در این جلسه دکتر مجتبی رنجبر معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل به همراه دکتر محمدعلی حسین زاده مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه حضور داشتند.
 
روابط عمومی دانشگاه
نخستین جلسه سالانه شورای هماهنگی منطقه 2 پژوهش و فناوری در سال 1403 با حضور معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
نخستین جلسه سالانه شورای هماهنگی منطقه 2 پژوهش و فناوری در سال 1403 با حضور معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
نخستین جلسه سالانه شورای هماهنگی منطقه 2 پژوهش و فناوری در سال 1403 با حضور معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
نخستین جلسه سالانه شورای هماهنگی منطقه 2 پژوهش و فناوری در سال 1403 با حضور معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
نخستین جلسه سالانه شورای هماهنگی منطقه 2 پژوهش و فناوری در سال 1403 با حضور معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
نخستین جلسه سالانه شورای هماهنگی منطقه 2 پژوهش و فناوری در سال 1403 با حضور معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
نخستین جلسه سالانه شورای هماهنگی منطقه 2 پژوهش و فناوری در سال 1403 با حضور معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
نخستین جلسه سالانه شورای هماهنگی منطقه 2 پژوهش و فناوری در سال 1403 با حضور معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
نخستین جلسه سالانه شورای هماهنگی منطقه 2 پژوهش و فناوری در سال 1403 با حضور معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
نخستین جلسه سالانه شورای هماهنگی منطقه 2 پژوهش و فناوری در سال 1403 با حضور معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
https://ausmt.ac.ir/n/1532